Projekty

Poniższa lista zawiera niektóre zadania ze studiów oraz co ciekawsze projekty w jakich dane mi było w moim dotychczasowym życiu uczestniczyć.

W Skandii

 • Przepisanie w aktualnych technologiach oraz wzbogacenie o dodatkowe funkcjonalności systemów transakcyjnych dla brokerów i klientów Skandii.
  • Technologie: JSF (Sun RI, Richfaces) , Facelets, Spring (Core, Security), JDBC, Hibernate, XPath, iText

W firmie Javatech

 • Eksperyment oparty na przebudowie systemu do przechowywania danych o Studiach.
  • Technologie: JSP, FOP, JDBC, JAX-RPC
 • Przebudowa interfejsu systemu do obsługi i administracji polis.
  • Technologie: JSF (MyFaces, Tomahawk, Trynidad, Ajax4jsf), Facelets
 • System do przepływu dokumentów i zadań.
  • Technologie: jBPM, Axis 2, X4, JSF, Hibernate
 • System do tworzenia spersonalizowanej strony domowej użytkownika.
 • Warstwa prezentacyjna oraz mechanizm skryptowy dla złożonego systemu do Ankietowania.
  • Technologie: JSF, Facelets, Taglibs, Ajax4JSF, JavaScript, EJB3, Web Services, Antlr, Java Web Start
 • System do tworzenia i publikowania Ankiet.
 • System do zarządzania infrastrukturą IT.
  • Technologie: JSF, AJAX, AJAX4JSF, JSP, Taglibs, XHTML, JavaScript, Hibernate, PostgreSQL

Na studiach

 • Biblioteka znaczników JSF.
  • Projekt magisterski na Informatyce.
  • Zadaniem projektu było zapoznanie się ze specyfikacją i implementcją szkieletu Java Server Faces i opracowanie komponentów interfejsu użytkownika rozszerzających standardowe znaczniki JSF (zwłaszcza możliwośći tabeli h:dataTable).
  • Wiedza zdobyta przy projekcie przdaje mi się bardzo często :-) .
 • Serwis WWW do tworzenia, przeglądania i rejestrowania się na kursy.
  • Technologie: Hibernate, EJB3, JSF, servlety, JSP
 • Forum wzorowane na grze Earth 2160
  • Technologie: HTML, Javascript, AJAX
  • Folder z innymi pozostałościami po przedmiocie "Progamowanie WWW"
 • SI Volley - projekt licencjacki na Matematyce.
  • Zadaniem projektu było stworzenie systemu uczącego się gry w komputerową wersję piłki siatkowej.
 • Visual Rseslib - projekt licencjacki na Informatyce.
  • Zadaniem czteroosobowego zespołu było stworzenie wygodnego interfejsu graficznego dla biblioteki Rseslib oraz graficznych narzędzi do analizy danych
  • Technologie: Java, Swing/AWT, JFreeChart
 • Program w Java-ie służący do odbierania i wysyłania do wielu użytkowników jednocześnie strumieni video.
  • Technologie: TCP/IP, UDP, RPC/RTCP
 • Napisany w języku C wielowątkowy program P2P wykorzystujący protokół sieciowy UDP do transmisji multicast-owej danych i wykorzystujący Session Anouncement Protocol (SAP) do przesyłania komunikatów.

W czasie wolnym

 • Tunel umożliwiający komunikację pomiędzy klientem MS Access a bazą Microsoft SQL Server poprzez HTTP